Steering Committee

Gail-Joon Ahn

Arizona State University, USA

Robert Deng

Singapore Management University, Singapore – Chair (2013-2017)

Adrian Perrig

ETH Zürich, Switzerland

Kui Ren

Zhejiang University, China

Shiuhpyng Shieh

National Chiao Tung University, Taiwan – Founding Chair (2006-2013)

Xiaofeng Wang

Indiana University Bloomington, USA

Jianying Zhou

Singapore University of Technology and Design, Singapore – Chair